Kategori: Java

Java’da Arraylist Kullanımı

Java’da Arraylist ne işe yarar ve neden ihtiyaç duyarız? Java’da dizi kullanımını hatırlayalım. Dizi boyutunu en başta belirtmek zorundayız ve dizinin boyutu üzerinde değişiklik yapamayız. Ayriyeten diziler tek veri tipine ait nesneleri barındırırlar. İşte biz burada ArrayList’lere ihtiyaç duyarız peki nedir bu ArrayListler? Arraylist Java da sınırsız sayıda nesneleri(obje) bir arada barındırır. Bu nesnelere erişmek

JAVADA ARRAY KULLANIMI

JAVADA ARRAY KULLANIMI Java’da Array Java da array bir sınıftır matematikteki dizi kullanımına benzer. Array sinifi, java.util paketindedir. Dizi islemleri için bir çok metot barindirir. Bunlardan bir kaçı şunlardır:   sort() Diziyi tasnif etmek, alfabetik sıraya koymak için kullanılır. Ör: Arrays.sort(a); binarySearch() Tasnif edilmiş bir dizide bir değer aramak için kullanılır. equals() Dizileri karşılaştırmak için kullanılır. Ör: Arrays.equals(birinciDizi[ ],

Javaya Başlarken

Java, programlama dili aynı zamanda da bu programlama dilini çalıştıran platformlar içermektedir. Java programlama dili insan diline en yakın high level(yüksek seviyeli)diller arasındadır.Öğrenmesi kolaydır. Java Nesneye dayalı bir dildir, java’da her şey nesnedir. Otomobili Nesne gibi düşünürsek bu durumda Java ‘da metod ve değişkenlerimiz resimdeki gibi en basit şeklinde olacaktır. Değişken (nitelik) ve metodlara başka
EMAIL
Facebook
LinkedIn
Instagram